درمان استرس http://stresstreatment.mihanblog.com 2019-09-22T18:29:32+01:00 text/html 2015-05-30T18:20:32+01:00 stresstreatment.mihanblog.com مدیر مجله خنده، استرس را زودتر درمان می كند http://stresstreatment.mihanblog.com/post/22 <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-family: 'Droid Arabic Naskh'; font-size: 18px; font-stretch: inherit; line-height: 28.7999992370605px; vertical-align: baseline; direction: rtl; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;">روانشناسان در یك مطالعه جدید تاكید كردند كه خندیدن باعث پایین آمدن ضربان قلب می شود و استرس را سریع تر درمان می كند.تارا كرافت و سارا پرسمن دو متخصص روانشناس در دانشگاه كانزاس مزایا و تاثیرات خندیدن را در توانایی افراد برای مقابله با مراحل مختلف استرس بررسی كردند.</p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-family: 'Droid Arabic Naskh'; font-size: 18px; font-stretch: inherit; line-height: 28.7999992370605px; vertical-align: baseline; direction: rtl; color: rgb(102, 102, 102); text-align: center;"><font color="#3b8dbd" face="inherit"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; height: auto; -webkit-transition-delay: initial; transition-delay: initial; -webkit-transition-property: opacity; transition-property: opacity;"><img class="alignnone size-full wp-image-744" src="http://medb.ir/wp-content/uploads/2015/05/%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87.jpg" alt="خنده" width="180" height="120" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto; direction: rtl; transition: opacity 0.2s ease; -webkit-transition: opacity 0.2s ease;"></span></font></p> text/html 2015-05-25T07:09:05+01:00 stresstreatment.mihanblog.com مدیر مجله چگونه بر استرس شب امتحان غلبه کنیم؟ http://stresstreatment.mihanblog.com/post/21 <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-family: 'Droid Arabic Naskh'; font-size: 18px; font-stretch: inherit; line-height: 28.7999992370605px; vertical-align: baseline; direction: rtl; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; direction: rtl;">بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان در دوران امتحان خود استرس دارند.</span>&nbsp;اما گاهی اوقات این اضطراب به حدی می رسد که بر عملکرد عادی فرد تاثیر منفی می گذارد.</p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-family: 'Droid Arabic Naskh'; font-size: 18px; font-stretch: inherit; line-height: 28.7999992370605px; vertical-align: baseline; direction: rtl; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"><font color="#3b8dbd" face="inherit"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; border-style: initial; border-color: initial; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; height: auto; -webkit-transition-delay: initial; transition-delay: initial; -webkit-transition-property: opacity; transition-property: opacity;"><img class=" aligncenter" src="http://medb.ir/wp-content/uploads/2015/05/70692_899.jpg" alt="" width="498" height="549" style="margin: 18px auto; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto; direction: rtl; transition: opacity 0.2s ease; -webkit-transition: opacity 0.2s ease; clear: both; display: block;"></span></font></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-family: 'Droid Arabic Naskh'; font-size: 18px; font-stretch: inherit; line-height: 28.7999992370605px; vertical-align: baseline; direction: rtl; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;">با آغاز فصل امتحانات، اضطراب دانشجویان و دانش آموزان هم شروع می شود.&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; direction: rtl;">استرس باعث اختلال در تمرکز و مانع از به یاد آوری مطالبی که خوانده اید می شود.</span></p> text/html 2015-05-20T06:51:18+01:00 stresstreatment.mihanblog.com مدیر مجله استرس چیست ؟ http://stresstreatment.mihanblog.com/post/20 <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-family: 'Droid Arabic Naskh'; font-size: 18px; font-stretch: inherit; line-height: 28.7999992370605px; vertical-align: baseline; direction: rtl; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"><font color="#3b8dbd" face="inherit"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; height: auto; -webkit-transition-delay: initial; transition-delay: initial; -webkit-transition-property: opacity; transition-property: opacity;"><img class="alignnone size-full wp-image-21594" title="stress" src="http://medb.ir/wp-content/uploads/2015/05/stress3.jpg" alt="استرس" width="650" height="232" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto; direction: rtl; transition: opacity 0.2s ease; -webkit-transition: opacity 0.2s ease;"></span></font></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-family: 'Droid Arabic Naskh'; font-size: 18px; font-stretch: inherit; line-height: 28.7999992370605px; vertical-align: baseline; direction: rtl; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; direction: rtl;">استرس</span>&nbsp;واکنش طبیعى افراد در هر سنى است. استرس از غریزه فرد در محافظت از خویش در برابر فشار عاطفى یا جسمى و مقابله با خطر نشات مى‌گیرد.</p> text/html 2015-05-20T06:50:15+01:00 stresstreatment.mihanblog.com مدیر مجله توصیه هایی برای کاهش استرس http://stresstreatment.mihanblog.com/post/19 <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-family: 'Droid Arabic Naskh'; font-size: 18px; font-stretch: inherit; line-height: 28.7999992370605px; vertical-align: baseline; direction: rtl; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"><font color="#3b8dbd" face="inherit"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; border-style: initial; border-color: initial; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; height: auto; -webkit-transition-delay: initial; transition-delay: initial; -webkit-transition-property: opacity; transition-property: opacity;"><img class=" size-full wp-image-20830 aligncenter" title="ReduceStress" src="http://medb.ir/wp-content/uploads/2015/05/ReduceStress.jpg" alt="کاهش استرس" width="486" height="356" style="margin: 18px auto; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto; direction: rtl; transition: opacity 0.2s ease; -webkit-transition: opacity 0.2s ease; clear: both; display: block;"></span></font></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-family: 'Droid Arabic Naskh'; font-size: 18px; font-stretch: inherit; line-height: 28.7999992370605px; vertical-align: baseline; direction: rtl; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;">گاهی اوقات ممکن است زندگی بسیار چالش برانگیز شود و نگرانی ها و مسوولیت های&nbsp; خانوادگی شما را تحت فشار قرار دهد. با آنکه&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; direction: rtl;">استرس</span>خفیف طبیعی ترین بخش زندگی است، اما استرس شدید می تواند بازدهی شما را تحت تاثیر قرار دهد و سلامت جسم و روحتان را به خطر اندازد. برهمین اساس هر چه سریعتر برای&nbsp;<em style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; direction: rtl;">کنترل استرس</em>&nbsp;خود اقدام کنید.</p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-family: 'Droid Arabic Naskh'; font-size: 18px; font-stretch: inherit; line-height: 28.7999992370605px; vertical-align: baseline; direction: rtl; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;">این 10 توصیه را&nbsp; بکار ببندید تا شاید آنها بتوانند به شما در حفظ کنترل و آرامش جسم و روحتان کمک کنند.</p> text/html 2015-05-16T09:00:56+01:00 stresstreatment.mihanblog.com مدیر مجله تاثیرات استرس بر اندام‌های مختلف بدن ؟ http://stresstreatment.mihanblog.com/post/18 <p align="Justify" style="margin-bottom: 1.857em; font-size: 1.0769em; color: rgb(58, 65, 73); text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 13.9996995925903px;">استرس و اضطراب وقتی از حد طبیعی بیشتر شود، برای تمام انسان‌ها آزار دهنده است</strong>&nbsp;و به این خاطر توصیه می‌شود اگر در كارهای پی در پی و با شتاب روزانه دچار این حالت می‌شوید با<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 13.9996995925903px;">احساسی مثبت یك نفس عمیق بكشید و حس ناخوشایند استرس را با بازدم خود از وجودتان خارج كنید.</strong></p><p align="Justify" style="margin-bottom: 1.857em; color: rgb(96, 101, 105); font-size: 13px; line-height: 24.140998840332px; text-align: center;">&nbsp;<font color="#00a3a3"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; transition-delay: initial; -webkit-transition-delay: initial; height: auto;"><img class="alignnone size-full wp-image-482 no-display appear" src="http://medb.ir/wp-content/uploads/2015/05/stress2.jpg" alt="stress" width="400" height="266" style="margin: 0px 0px 21px 21px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-family: BYekan; opacity: 1; -webkit-transition: all 0.4s ease-in-out; transition: all 0.4s ease-in-out; max-width: 100%; height: auto;"></span></font></p> text/html 2015-05-16T08:58:32+01:00 stresstreatment.mihanblog.com مدیر مجله تستی ساده برای تشخیص میزان استرس شما http://stresstreatment.mihanblog.com/post/17 <p dir="RTL" style="margin-bottom: 1.857em; font-size: 1.0769em; color: rgb(58, 65, 73); text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 13.9996995925903px;">“استرس” ، از جمله عواملی است كه همواره سلامت انسان را تهدید می كند</strong>. این در حالیست كه در جوامع امروزی ، بشر به دلیل رویارویی با مشكلات شخصی و اجتماعی ، به طور مداوم با استرس مواجه است.&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 13.9996995925903px;">در این تست سعی شده است كه میزان استرس هر فرد با توجه به شرایط متفاوت زندگی وی ، بررسی شود.</strong></p><p dir="RTL" style="margin-bottom: 1.857em; color: rgb(96, 101, 105); font-size: 13px; line-height: 24.140998840332px; text-align: justify;"><font color="#00a3a3"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; border-style: initial; border-color: initial; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; transition-delay: initial; -webkit-transition-delay: initial; height: auto;"><img class="aligncenter no-display appear" title="درمان استرس" src="http://medb.ir/wp-content/uploads/2015/05/stress1.jpg" alt="درمان استرس" width="400" height="260" style="margin: 5px auto; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-family: BYekan; display: block; opacity: 1; -webkit-transition: all 0.4s ease-in-out; transition: all 0.4s ease-in-out; max-width: 100%; height: auto;"></span></font></p> text/html 2015-05-09T08:07:49+01:00 stresstreatment.mihanblog.com مدیر مجله دو خوراکی فوق العاده علیه استرس برای کنکوری ها http://stresstreatment.mihanblog.com/post/16 <p style="margin-bottom: 1.857em; font-size: 1.0769em; color: rgb(58, 65, 73); text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 13.9996995925903px;">این خوراکی استرس شما را حذف می کند و بخصوص در این فصل برای دانش آموزانی که امتحان و کنکور دارند ….</strong></p><p style="margin-bottom: 1.857em; color: rgb(96, 101, 105); font-size: 13px; line-height: 24.140998840332px; text-align: center;"><font color="#00a3a3"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; transition-delay: initial; -webkit-transition-delay: initial; height: auto;"><img class="alignnone size-full wp-image-360 no-display appear" src="http://medb.ir/wp-content/uploads/2015/05/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3.jpg" alt="درمان استرس" width="300" height="200" style="margin: 0px 0px 21px 21px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-family: BYekan; opacity: 1; -webkit-transition: all 0.4s ease-in-out; transition: all 0.4s ease-in-out; max-width: 100%; height: auto;"></span></font></p> text/html 2015-05-09T08:06:48+01:00 stresstreatment.mihanblog.com مدیر مجله استرس عامل 80 درصد بیماری های جسمی است http://stresstreatment.mihanblog.com/post/15 <p style="text-align: justify; margin-bottom: 1.857em; font-size: 1.0769em; color: rgb(58, 65, 73);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 13.9996995925903px;">روح افزا علت عدم موفقیت پزشکان در درمان این قبیل بیماریها را محدود شدن آنها در یک تخصص برشمرد و افزود:</strong>&nbsp;در حالی که برای موفقیت در&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 13.9996995925903px;">درمان بیماریهای سایکوسوماتیک باید با دیدی همه جانبه به کمک یک تیم درمانی فرد را معالجه کرد.</strong></p><p style="margin-bottom: 1.857em; color: rgb(96, 101, 105); font-size: 13px; line-height: 24.140998840332px; text-align: center;"><font color="#00a3a3"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; transition-delay: initial; -webkit-transition-delay: initial; height: auto;"><img class="alignnone size-full wp-image-356 no-display appear" src="http://medb.ir/wp-content/uploads/2015/05/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B31.jpg" alt="استرس" width="290" height="207" style="margin: 0px 0px 21px 21px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-family: BYekan; opacity: 1; -webkit-transition: all 0.4s ease-in-out; transition: all 0.4s ease-in-out; max-width: 100%; height: auto;"></span></font></p> text/html 2015-04-30T03:21:16+01:00 stresstreatment.mihanblog.com مدیر مجله روشی عالی برای ارتقای اعتماد به نفس و رفع استرس http://stresstreatment.mihanblog.com/post/14 <p style="margin-bottom: 1.857em; font-size: 1.0769em; color: rgb(58, 65, 73); text-align: justify;"><p style="margin-bottom: 1.857em; font-size: 1.0769em;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 14.44444465637207px;">شاید بارها برای شما اتفاق افتاده باشد که با خودتان حرف بزنید یا دیده باشید که کسی در حال گفتگو با خودش است</strong>&nbsp;. و به احتمال زیا فکر کنید که این عمل نوعی بیماری یا همچین چیزی است اما حتما نمی دانید که با همین روش می توانیداعتماد به نفس خود را ارتقا دهید و از استرس خود بکاهید.</p><h2 style="margin: 0px 0px 24px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 21px; font-family: BYekan; color: rgb(25, 35, 45); line-height: 1.5;">عادت کنید با خودتان گفتگوی مثبت داشته باشید</h2><p style="margin-bottom: 1.857em; color: rgb(96, 101, 105); font-size: 13.333333969116211px; line-height: 26.666667938232422px;"><font color="#19232d" size="2"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; -webkit-transition: 0.4s ease-in-out initial; height: auto;"><img class="size-full wp-image-64830 aligncenter no-display appear" src="http://medb.ir/wp-content/uploads/2015/04/master-your-mind2.jpg" alt="بیشتر به دنبال معنا باشید تا لذت." width="570" height="380" style="margin: 5px auto; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 13.333333969116211px; font-family: BYekan; display: block; opacity: 1; -webkit-transition: all 0.4s ease-in-out; max-width: 100%; height: auto;"></span></font></p></p><p style="margin-bottom: 1.857em; color: rgb(96, 101, 105); font-size: 13.333333969116211px; line-height: 26.666667938232422px; text-align: justify;"><a title="اعتماد بنفس و رفع استرس" href="http://medb.ir/treatment/169/" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 13.333333969116211px; color: rgb(25, 35, 45); -webkit-transition: all 0.4s ease-in-out;"></a></p> text/html 2015-04-16T06:10:59+01:00 stresstreatment.mihanblog.com مدیر مجله توصیه های اورژانسی به کنکوری ها http://stresstreatment.mihanblog.com/post/13 <p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; color: rgb(94, 96, 102); font-family: tahoma, arial, 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Sans', 'Lucida Grande', Arial, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#217dd3"><span style="outline-style: initial; outline-color: initial; transition: background-color 0.2s linear, color 0.2s linear; -webkit-transition: background-color 0.2s linear, color 0.2s linear; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; height: auto; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><img border="0" class="aligncenter" src="http://up.alamto.com/m/img2/konkooriha.jpg" alt="توصیه های اورژانسی به کنکوری ها" style="text-align: center; margin: 5px 5px 15px; padding: 4px; border: 1px solid rgb(235, 235, 235); outline: 0px; vertical-align: baseline; float: none; display: block; max-width: 599px; height: auto; background: transparent;"></span></font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; color: rgb(94, 96, 102); font-family: tahoma, arial, 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Sans', 'Lucida Grande', Arial, sans-serif; line-height: 20px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">مسوول آموزش مركز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشكی وزارت بهداشت با تاكید بر لزوم برخورداری داوطلبان كنكور از خواب كافی بویژه در شب‌ برگزاری آزمون، گفت: داوطلبان باید بدانند كه با كم‌ خوابی بخش زیادی از حافظه‌شان را برای صبح امتحان از دست داده‌اند چرا كه به خاطر آوردن مجدد اطلاعات پس از یك دوره كم خوابی مقداری سخت خواهد بود.</p> text/html 2015-04-16T06:10:05+01:00 stresstreatment.mihanblog.com مدیر مجله دو خوراکی فوق العاده علیه استرس برای کنکوری ها http://stresstreatment.mihanblog.com/post/12 <p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; color: rgb(94, 96, 102); font-family: tahoma, arial, 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Sans', 'Lucida Grande', Arial, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#217dd3"><span style="outline-style: initial; outline-color: initial; transition: background-color 0.2s linear, color 0.2s linear; -webkit-transition: background-color 0.2s linear, color 0.2s linear; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; height: auto; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><img border="0" class="aligncenter" src="http://up.alamto.com/m/img2/unti-steres.jpg" alt="دو خوراکی فوق العاده علیه استرس برای کنکوری ها" style="margin: 5px 5px 15px; padding: 4px; border: 1px solid rgb(235, 235, 235); outline: 0px; vertical-align: baseline; float: none; display: block; max-width: 599px; height: auto; background: transparent;"></span></font></p><p style="text-align: justify; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; color: rgb(94, 96, 102); font-family: tahoma, arial, 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Sans', 'Lucida Grande', Arial, sans-serif; line-height: 20px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">این خوراکی استرس شما را حذف می کند و بخصوص در این فصل برای دانش آموزانی که امتحان و کنکور دارند ….</p> text/html 2015-04-15T07:47:37+01:00 stresstreatment.mihanblog.com مدیر مجله استرس عامل 80 درصد بیماری های جسمی است http://stresstreatment.mihanblog.com/post/11 <p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; color: rgb(94, 96, 102); font-family: tahoma, arial, 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Sans', 'Lucida Grande', Arial, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#217dd3"><span style="outline-style: initial; outline-color: initial; transition: background-color 0.2s linear, color 0.2s linear; -webkit-transition: background-color 0.2s linear, color 0.2s linear; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; height: auto; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><img border="0" class="aligncenter" src="http://up.alamto.com/m/img/esteres-bimari.jpg" alt="استرس عامل 80 درصد بیماری های جسمی است" style="margin: 5px 5px 15px; padding: 4px; border: 1px solid rgb(235, 235, 235); outline: 0px; vertical-align: baseline; float: none; display: block; max-width: 599px; height: auto; background: transparent;"></span></font></p><p style="text-align: justify; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; color: rgb(94, 96, 102); font-family: tahoma, arial, 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Sans', 'Lucida Grande', Arial, sans-serif; line-height: 20px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">روح افزا علت عدم موفقیت پزشکان در درمان این قبیل بیماریها را محدود شدن آنها در یک تخصص برشمرد و افزود: در حالی که برای موفقیت در درمان بیماریهای سایکوسوماتیک باید با دیدی همه جانبه به کمک یک تیم درمانی فرد را معالجه کرد.</p> text/html 2015-04-15T07:46:27+01:00 stresstreatment.mihanblog.com مدیر مجله راه حل های برای کاهش استرس روزانه http://stresstreatment.mihanblog.com/post/10 <p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; color: rgb(94, 96, 102); font-family: tahoma, arial, 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Sans', 'Lucida Grande', Arial, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><img class="alignnone size-full wp-image-64845" alt="stress" src="http://www.alamto.com/wp-content/uploads/2011/04/stress.jpg" width="297" height="200" style="margin: 5px; padding: 4px; border: 1px solid rgb(235, 235, 235); outline: 0px; vertical-align: baseline; max-width: 599px; height: auto; background: transparent;"></p><p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; color: rgb(94, 96, 102); font-family: tahoma, arial, 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Sans', 'Lucida Grande', Arial, sans-serif; line-height: 20px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">به گرفتگی عضلات توجه کنید. وقتی استرس دارید عضلات شما سفت می شوند و نتیجتا تمرکز و دقت برای انجام کارها مشکل تر است.</p> text/html 2015-04-15T07:43:44+01:00 stresstreatment.mihanblog.com مدیر مجله چگونه استرس را در خود دفن کنیم http://stresstreatment.mihanblog.com/post/9 <p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; color: rgb(94, 96, 102); font-family: tahoma, arial, 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Sans', 'Lucida Grande', Arial, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><img class="aligncenter" src="http://up.alamto.com/morteza/img/ghalabe-steres.jpg" alt="چگونه استرس را در خود دفن کنیم" style="text-align: justify; margin: 5px 5px 15px; padding: 4px; border: 1px solid rgb(235, 235, 235); outline: 0px; vertical-align: baseline; float: none; display: block; max-width: 599px; height: auto; background: transparent;"></p><p style="text-align: justify; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; color: rgb(94, 96, 102); font-family: tahoma, arial, 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Sans', 'Lucida Grande', Arial, sans-serif; line-height: 20px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">شاید از یکسری موارد ساده اما مؤثر برای خودتان مثل اختصاص زمان استراحت روزانه و یا سپری کردن اوقات شاد با دوستان آگاه باشید جدای از این قبیل موارد یکسری از تمرینات و عادات دیگری نیز وجود دارد که پیروی از آنها میتوان از میزان استرس زندگی کاست.</p> text/html 2015-02-24T06:48:22+01:00 stresstreatment.mihanblog.com مدیر مجله چگونه استرس، مانع کاهش وزن شما می‌شود http://stresstreatment.mihanblog.com/post/8 <p style="margin: 0px 0px 14px; padding: 0px; border: 0px; font-family: iranian-sans, tahoma; font-size: 13px; font-stretch: inherit; line-height: 22.1000003814697px; vertical-align: baseline; text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); word-spacing: -0.200000002980232px;"><img class="alignnone size-full wp-image-1469" src="http://www.healthmag.ir/wp-content/uploads/2015/02/stress-obesity.jpg" alt="استرس" width="556" height="369" style="margin: 5px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto; border-radius: 6px;"></p><p style="margin: 0px 0px 14px; padding: 0px; border: 0px; font-family: iranian-sans, tahoma; font-size: 13px; font-stretch: inherit; line-height: 22.1000003814697px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); word-spacing: -0.200000002980232px;">اگر اضافه وزن نتیجه مصرف کالری بیش از حد و کم تحرکی نیست، پس چه علتی می‌تواند داشته باشد؟ نظریه‌های برتر، دلایل متعددی را برای اضافه وزن بیان می‌کنند. از جمله:</p>